Vid misstanke om missbruk

Ingen förälder vill misstänka sina barn för att hålla på men kriminella eller farliga saker. Droger har varit en del av samhället så långt vi kan minnas i historien, användningen i sig har varit mer eller mindre oförändrad, så vitt vi vet. Men nu för tiden läser vi allt oftare om direkt livsfarliga droger och att vem som helst kan falla offer för missbruket.

Vanliga droger i Sverige

Cannabis är en vanlig drog som missbrukas så långt ner i åldrarna som 10-11 år i vissa städer och stadsdelar, även om det råder delade meningar om farligheten vad det gäller beroende eller skadeverkningar, så kan alla i alla fall vara överens om att barn inte har med droganvändning att göra. Amfetamin och kokain är andra preparat som börjar användas i allt lägre ålder, oavsett hur familjesituationen ser ut eller andra sociala problem.

För barn och unga är droger ibland en central fråga

Drogerna finns och romantiseras på TV, i filmer och har en stor roll i den moderna musiken, Droganvändningen försvaras och avdramatiseras på ett sätt som gör annan avskräckande propaganda verkningslös. Barn och unga ser helt enkelt inte problemet. Då måste du som vuxen sätta ner foten och visa var du står, genom att köpa dessa produkter som går att beställa på nätet.